Лiцензiя НБУ № 98 вiд 07.11.2011
Контакти

  Опитування

  ПАО «КБ «Инвестбанк», https://investbank.odessa.ua/page/ua/personotherservices/personotherservices.html, 2020-06-27 23:42:32

  Правила переказів валюти

  1. Перекази іноземної валюти в межах України - тільки з відкриттям поточного рахунка.

  2. Переказ без відкриття рахунку в межах України для виплати його готівкою без зарахування на поточний рахунок здійснюється банком винятково в національній валюті.

  3. Комісійна винагорода за виплату (крім переказів по міжнародних платіжних системах) стягується в гривні за курсом НБУ.  

  4. Для переказів іноземної валюти за межі України з доручення фізичних осіб - резидентів встановлені наступні правила:

  Назва виду переказу

  Сума переказу

  Умови переказу

  Необхідні документи

  Переказ на користь фізичних осіб* До екв. 15 000 грн. в один операційний день Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку Без підтверджу-вальних документів.
  Понад екв. 15000 грн., но не більше 150 000.00 грн. на місяць.  Тільки з поточного рахунка Документи, що підтверджують родинні відносини
  На рахунки юридичних осіб-нерезидентів для оплата витрат, зв'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати й витрати на похорони)

  До екв. 15 000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в рахунку-фактурі більше 15000 гривень

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Відшкодування витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним і іншим уповноваженим органам (у т.ч. оплата податків, зборів і ін.обов'язкових платежів), витрат іноземних адвокатів у випадку порушення справ за кордоном у які позивачем або відповідачем є фіз. особа

  До екв. 15 000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Оплата витрат за лікування в медичних установах іншої держави, а також на оплату витрат на транспортування хворих

  До екв. 15 000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в підтверджу-вальному документі більше 15000 гривень

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Оплата витрат за навчання й стажування в навчальних закладах, які перебувають за рубежем, включаючи оплату витрат на проведення тестів, іспитів і др.

  До екв. 15 000 грн. в місяць

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Оплата вступних, членських внесків у міжнародні організації

  До екв. 15 000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень, но не більше 150 000.00 грн. на місяць.

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Переказ за участь у міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, які проводяться на території іноземних держав

  До екв. 15 000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку.

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень, но не більше 150 000.00 грн. на місяць. 

   Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів 

  Оплата витрат за придбання літератури й предоплачених видань які видаються за кордоном 

   До екв. 15000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку  

  Без підтверджу-вальних документів 

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень,но не більше 150 000.00 грн. на місяць. 

  Тільки з поточного рахунка 

  Наявність підтверджу-вальних документів 

  Оплата послуг по договорах (страховим полісам, свідченням, сертифікатам) страхування життя, укладеними з нерезидентами при наявності індивідуальної ліцензії НБУ, отриманої в порядку, певному Національним банком

  До екв. 15 000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень, но не більше 150 000.00 грн. на місяць. 

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Оплата праці, стипендій, пенсій, аліментів, гуманітарної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної й гуманітарної допомоги; виплат і компенсацій, включаючи виплати по відшкодуванню збитку, нанесеного працівникам внаслідок травми, професійного захворювання або іншого збитку для здоров'я, пов'язаного з виконанням ними трудових зобов'язань; жертвам політичних репресій; жертвам нацистських переслідувань, членам їхніх родин і спадкоємцям; відрахувань по страхових випадках, премій, призів, успадкованих засобів, засобів по договорах дарування; засобів, що зберігають на рахунках, і доходів по них

  До екв. 15 000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень,но не більше 150 000.00 грн. на місяць. 

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Платежі, зв'язані із вступом у спадщину

  До екв. 15 000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень, но не більше 150 000.00 грн. на місяць. 

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Переказ засобів при виїзді за кордон на постійне місце проживання

  До екв. 15 000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку 

  Без підтверджу-вальних документів. 

   Якщо сума більше 15000 гривень

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність паспорта громадянина України для виїзду за рубіж   (для осіб без громадянства – документа, що засвідчує особу) з відміткою про виїзд на ПМП з вказівкою країни виїзду.

  Оплата зборів (митних зборів) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг патентних повірників за кордоном

  До екв. 15 000 грн.  за один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень. но не більше 150 000.00 грн. на місяць. 

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Оплата продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, які здобуваються в нерезидентів за рубежем для власного використання

  До екв. 15 000 грн. за один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень, но не більше 150 000.00 грн. на місяць. 

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Оплата продукції, що купується за рубежем для власного використання

  До екв. 15 000 грн. за один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

  Якщо сума, зазначена в листі відповідного органа більше 15000 гривень, но не більше 150 000.00 грн. на місяць. 

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  Перекази на підставі вироків, рішень, визначень і постанов судових, слідчих і інших правоохоронних органів

  До екв. 15 000 грн. в один операційний день

  Можливий переказ без відкриття рахунку або з відкриттям рахунку

  Без підтверджу-вальних документів

   Якщо сума, зазначена в підтверджу-вальному документі більше 15000 гривень

  Тільки з поточного рахунка

  Наявність підтверджу-вальних документів

  * Фізичні особи-резиденти, що одержали індивідуальну ліцензію НБУ на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, що не перевищує еквівалент 600 000 гривень у рік.

  Перелік документів, що підтверджують наявність у фізичних осіб - резидентів підстав для здійснення переказу за межі України:

  Договору (контракти); рахунку-фактури; розрахунки або листи-повідомлення юридичних осіб - нерезидентів, уповноважених органів іноземних країн; листа адвокатів або нотаріусів іноземних держав; позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні відносини й інші підтверджувальні документи, які використаються в міжнародній практиці. Підтверджувальні документи (крім документів про родинні відносини) повинні мати наступні реквізити: повна назва й місцезнаходження з, назва банку й реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, назва валюти, сума до оплати, призначення платежу

  Не допускається надання підтверджувальних документів, роздрукованих з мережі Інтернет

  Офіційні документи, видані на території іноземної держави, повинні бути легалізовані у встановленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачена інше.

  Легалізація - надання юридичної чинності документам, які були видані на території іноземної держави.

  Підстава: «Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні», затверджені Постановою Правління НБУ № 496 від 29.12.2007 р.;

  «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», затверджено Постановою Правління НБУ № 758 від 01.12.2014 р.

   

  25 Квітня 2017

  про затвердження Реєстру акцептованих вимог кредиторів

  Оголошення

  про затвердження Реєстру акцептованих вимог кредиторів

  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

  «Комерційний банк «Інвестбанк»

  ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК»  повідомляє, що керуючись частиною третьою статті 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 24 квітня 2017 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про затвердження Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Комерційний банк «Інвестбанк» (рішення  №1728 ВІД 24.04.2017).

  Кредитори можуть звертатись за отриманням довідки щодо акцептування їх кредиторських вимог у робочі дні з 10-00 до 17-00 годин за адресою: 65125, Україна, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська,2-Б.

  Додаткова інформація за номерами: (048) 724-67-93, (048) 724-67-90.

  07 Листопада 2016

  Шановні клієнти!

   

  З 07.11.2016 року акція «Допоможи зоопарку!» призупиняється. Про поновлення акції Ви будете повідомлені додатково.

  12 Серпня 2016

  Шановні клієнти!


  З 15 серпня 2016 року вступають в дію нові процентні ставки за вкладами фізичних осіб.

  детальніше...

  03 Лютого 2020
  ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ АКТИВІВ (ЦІННИХ ПАПЕРІВ) ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК»

  27 Січня 2020
  ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ АКТИВІВ (ЦІННИХ ПАПЕРІВ) ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК»

  23 Січня 2020
  ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ АКТИВІВ (МАЙНА) ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» 03.02.2020 Р.

  RSSRSS

  Головний офiс

  Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б

  (048) 722 21 44 Приймальня

  (048) 725 04 55 Відділ продажу активів

  (048) 724 68 03 Відділ продажу активів

  (048) 724 67 93 Відділ задоволення

  кредиторських вимог

  admin@investbank.odessa.ua

  Skype:

  График работы:

  Пн-Чт – 9:00-18:00, с 13:00 по 13:40 обед

  Пт – 9:00-16:20, с 13:00 по 13:40 обед

  График приёма:

  Вторник – 15:00-17:00

  Курси валют

  Invalid sql query : select NBURatesExchange from tblnburates_data left join tblnburates on NBURateID = NBURatesDataNBURatesRef where (NBURateDate = '2016-12-08') and (NBURatesDataCurrencyRef = ) === You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 8
  ПАТ "КБ "Інвестбанк" на 08.12.2016
  Валюта Купiвля Продаж НБУ